Сунчев систем – тест

Сунчев систем – тест

Сунчев систем – тест

Сунчев систем

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Тамне површине на Сунцу се називају:

2. Температура на површини Сунца је:

3. Сунце својом величином и енергијом привлачи планете које круже око ње и оне заједно чине __________ систем

4. Сунце је усијано, гасовито васионско тело које има своју темературу и ________.

5. Сунчев систем има:
6. Васионска тела Сунчевог система, поред планета су: сателити, комете, метеориди и астероиди.

7. Око планета круже мања васионска тела која називамо САТЕЛИТИ.

8. Највећа планета Сунчевог система је:

9. __________ су распаднути делови васионских тела.

10. Звезда која је најближа Земљи је:
11. Васионска тела која се састоје од стена, леда и замрзнутих гасова су:

12. ________ је трећа планета по удаљености од Сунца.

13. Месец кружи око Земље и за један круг му треба 60 дана, а исто толико времена му треба и да се окрене око своје осе.

14. Када се Месец на својој путањи нађе у близини Сунца, ми га не можемо видети и тада кажемо да је:

15. Планете су хладна и тамна васионска тела која светлост и топлоту добијају од звезде око које се крећу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ