Stari Istok – test

Stari Istok – test

Резултат теста

1. Nakon osvajanja od strane Nabukodonosora Židovi su završili u:

2. Egipatski bog mrtvih i podzemnog svijeta, bog plodnosti bio je:

3. Prvo pismo su razvili:

4. Stepeničasta piramida u Mezopotamiji poznata je pod nazivom:

5. Poznate tri egipatske piramide smeštene su u:

6. Egipat se smestio u Africi, tačnije u njenom:

7. Alfabet - glasovno pismo razvili su:

8. Prvo pismo nazivamo:

9. Prvi vladar ujedinjenog Egipta bio je:

10. Latinično pismo su osmislili:

11. Najbrojniji društveni sloj egipatskog društva bili su:

12. Tutankamonovu grobnicu pronašao je arheolog:

13. Babilon se smestio u:

14. Egipćani su hijeroglife zapisivali na biljnom materijalu sličnom papiru kojeg nazivamo:

15. "Žuta reka" ili:

16. Supruga novobabilonskog vladara Nabukodonosora II je:

17. Izbaci uljeza:

18. Najveća piramida je faraona:

19. Zid plača, ostatak velikog hrama bogu Jahvi, se nalazi u:

20. Strogi zakon u Babilonu sastavio je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ