Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи непроменљиве речи:

2. Прилози су непроменљива врста речи које означава:

3. Прилози стоје уз __________.

4. Прилози у реченици имају службу __________.

5. Означи прилогe:
6. ____________ су непроменљива врста речи која означава однос између бића, ствари и појава.

7. Предлози стоје уз именице и заменице и утичу на ________ речи уз коју стоје.

8. Означи предлоге:

9. ________ повезују речи и реченице.

10. Означи везнике:
11. _____ су непроменљива врста речи и изражавају лични став говорника према ономе што говори.

12. Речце могу утицати на значење целе реченице.

13. Речце за потврђивање и одрицање: да, не и нећу.

14. Означи упитне речце:

15. Именице су непроменљиве речи којима изражавамо лична осећања или расположења
16. Означи узвике:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ