Хронологија – рачунање времена – провера

Хронологија – рачунање времена

Шта је историја?

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Наука која се бави временом и рачунањем времена назива се _______.

2. Хронологија потиче од грчке речи хронос, што значи ________ и логос, што значи _______.

3. Означи тачно написане временске одреднице:

4. ______ је прецизна временска одредница, у њему записујемо дан, месец и годину.

5. Век почиње прве године , а завршава се 100. године.
6. Овај миленијум почео је 2001. године, а завршиће се________ године. (упиши број)

7. Велико временско раздобље које почиње неким важним догађајем у прошлости назива се:

8. За хришћане полазна тачка у рачунању времена је рођење Исуса Христа.

9. У старој ери године се броје од мањих према већим и носе ознаку пре нове ере (п.н.е.)

10. У новој ери (после рођења Исуса Христа) године се броје од:
11. ЕРА је иста за све народе.

12. Хришћани време рачунају од рођења Исуса Христа. Све што се догодило пре тог периода за нас је:

13. Муслимани рачунају време од преласка пророка __________из Меке у Медину (622. година).

14. Стари Египћани су рачунали време према:

15. Стари Грци рачунали су време од прве Олимпијаде (олимпијада је период од четири године).
16. Стари Римљани нису рачунали време.

17. Целокупна прошлост историја дели на раздобља, периоде или доба.

18. Прошлост делимо на два велика раздобља:

19. Појава ___________ је прекретница јер се тада променио начин споразумевања међу људима, унапредио се развој људског друштва.

20. Праисторија је трајала неколико милиона година. Звршава се око _______ године п.н.е.
21. Праисторија је трајала неколико милиона година. Звршава се око 3500.године п.н.е. када почиње ________ која још увек траје.

22. Праисторију можемо поделити на:

23. Историју делимо на: стари век, средњи век, нови век (модерно доба), савремено доба

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ