Географија – годишња провера знања за 5. разред

Географија – годишња провера знања за 5. разред

Резултат теста

1. Ко се сматра оцем географије?

2. Ко се сматра оцем физичке географије?

3. Ко је највећи српски и балкански географ ?

4. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света?

5. Који је одговоран однос човека према планети?
6. Кумова слама је други назив за нашу галаксију?

7. Која се мерна јединица користи за мерење растојања између небеских тела?

8. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.

9. Колико износи пречник наше галаксије?

10. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору ?
11. Који је облика галаксије Млечни пут?

12. Која планета припада патуљастим планетама?

13. Која планета припада групи гасовитих планета?

14. Која фаза месеца је приказана на слици?

15. Која небеска тела се називају звездама репатицама?
16. Који морепловац је предводио експедицију која је доказала да је Земља лоптастог облика?

17. У ком смеру се Земља окреће око своје осе?

18. Под којим углом је Земљина оса нагнута у односу на раван еклиптике?

19. Који дан се назива краткодневницом ?

20. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?
21. Окретање Земље око Сунца назива се:

22. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

23. Која вулканска област је приказана на слици?

24. Које стене настају таложењем растреситог материјала?

25. Које планине настају набирањем и савијањем слојева седиментних стена?
26. Који облик у рељефу је настао речном акумулацијом?

27. Који гас преовладава у саставу атмосфере ?

28. У ком слоју атмосфере се налази гас озон?

29. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

30. Којој групи ветрова припада монсун?
31. Део копна окружен са свих страна водом је

32. Део копна који дубоко залази у океан или море је

33. Колико износи просечан салинитет Светског океана?

34. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

35. Који океан окружује цео Антарктик?
36. Развође је узвишење које одваја два речна слива?

37. Речна језера се називају мртваје?

38. По начину настанка којој групи језера припада Палићко језеро?

39. Која река је највећа понорница у Европи?

40. Којој групи падавина припада роса?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ