Gajenje životinja – test (5.r.)

Gajenje životinja

1. Pas je dobro adaptiran na život sa ljudima.

2. Lovokrađa radi trofeja je:

3. Prva pripitomljena životinja je:

4. Ispaša stoke na staništu predstavlja direktan uticaj čoveka na životinje.

5. Koje od navedenih osobina se odnose na fazana?
6. Kišna glista nema ulogu u poboljšavanju plodnosti zemljišta.

7. Ribolov za potrebe akvarista direktno utiče na životinje.

8. Koje od navedenih životinja su paraziti?

9. ________ je oprašivač.

10. Koju vrstu opasnosti možemo očekivati od komarca?
11. Dim iz automobila zagađuje okolinu. Na koji način to utiče na životinje?

12. Koja od navedenih životinja poboljšava plodnost useva?

13. Koja od navedenih ptica je predator štetočina?

14. Psi mogu biti prenosioci bolesti.

15. Koje od navedenih životinja su domaće?
16. Šta je prvi korak koji čovek čini da bi odgajio neku vrstu van njenog staništa?

17. Šta je zajedničko za fazana i ćurku?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста