Gajenje životinja

Gajenje životinja

1. Lovokrađa radi trofeja je:

2. Koje od navedenih životinja su domaće?

3. Prva pripitomljena životinja je:

4. Ribolov za potrebe akvarista direktno utiče na životinje.

5. Šta je zajedničko za fazana i ćurku?

6. Dim iz automobila zagađuje okolinu. Na koji način to utiče na životinje?

7. Ispaša stoke na staništu predstavlja direktan uticaj čoveka na životinje.

8. Koje od navedenih osobina se odnose na fazana?

9. Šta je prvi korak koji čovek čini da bi odgajio neku vrstu van njenog staništa?

10. Koja od navedenih životinja poboljšava plodnost useva?

11. Psi mogu biti prenosioci bolesti.

12. Kišna glista nema ulogu u poboljšavanju plodnosti zemljišta.

13. Koju vrstu opasnosti možemo očekivati od komarca?

14. Koje od navedenih životinja su paraziti?

15. Pas je dobro adaptiran na život sa ljudima.

16. Koja od navedenih ptica je predator štetočina?

17. ________ je oprašivač.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста