Gajenje životinja – test (5.r.)

Gajenje životinja

1. Koje od navedenih osobina se odnose na fazana?

2. Dim iz automobila zagađuje okolinu. Na koji način to utiče na životinje?

3. Kišna glista nema ulogu u poboljšavanju plodnosti zemljišta.

4. Koje od navedenih životinja su paraziti?

5. Prva pripitomljena životinja je:
6. Ispaša stoke na staništu predstavlja direktan uticaj čoveka na životinje.

7. Koju vrstu opasnosti možemo očekivati od komarca?

8. Koja od navedenih životinja poboljšava plodnost useva?

9. Šta je zajedničko za fazana i ćurku?

10. Pas je dobro adaptiran na život sa ljudima.
11. Šta je prvi korak koji čovek čini da bi odgajio neku vrstu van njenog staništa?

12. Koje od navedenih životinja su domaće?

13. ________ je oprašivač.

14. Lovokrađa radi trofeja je:

15. Psi mogu biti prenosioci bolesti.
16. Koja od navedenih ptica je predator štetočina?

17. Ribolov za potrebe akvarista direktno utiče na životinje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста