Korišćenje digitalnih uređaja i zdravlja – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Pretrpana i nekontrolisana upotreba interneta za posledicu može imati brojne loše efekte na zdravlje.

2. Kod dugotrajne i nekontrolisane upotrebe digitalnih uređaja najčešće se javljaju tegobe sa:

3. Najčešći zdravstveni problemi koji su posledica dugotrajne upotrebe digitalnih uređaja, javljaju se na:

4. Kada suviše dugo gledamo u ekran mi manje trepćemo. Ovakvo ponašanje može dovesti do pojave peckanja očiju, pa čak i do bola.

5. Ukoliko dugo gledamo u predmete koje su na kratkom rastojanju ne može doći do osećaja bola ili zamućenja vida.
6. Ergonomija je?

7. Mere koje smanjuju ili otklanjaju nepovoljan uticaj korišćenja računara na zdravlje:

8. Označiti pravilnu sliku u kom položaju treba koristiti digitalne uređaje?

9. Zavisnost od tehnologije je jedan od oblika psihičke zavisnosti u kojem osoba prekomereno posvećuje svoju pažnju i vreme nekom tehničkom uređaju.

10. Zavisnost od tehnologije može imati različite oblike. Neki od njih su:
11. Posebno opasno je to što kada postanemo zavisni mi toga nismo ni svesni, ne primećujemo i poričemo da smo zanemarili porodicu i školske obaveze.

12. Kako sprečiti zavisnost?

13. Upravljanje vremenom je korišćenje vremena tako da se ostvare željeni ciljevi u životu.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ