Проширивање и скраћивање разломака – тест

Проширивање и скраћивање разломака – тест

Разломци (проширивање, скраћивање и упоређивање)

Razlomci – test

Резултат теста

1. Разломак 3⁄5 проширити бројем 2.

2. Одредити разломак који је једнак разломку 3⁄7 такав да му је бројилац једнак 15.

3. Колико је дванаестина неке целине садржано у једној половини те целине?

4. Скратити до краја разломке: а) 42⁄70; б) 36⁄144; в) 182⁄126; г) 714⁄1050.

5. Дати су разломци: 2⁄5, 4⁄10, 12⁄28, 36⁄9, 2⁄3, 36⁄84, 18⁄27, 14⁄35, 148⁄37.Који међу њима су међусобно једнаки?
6. Наћи највећи заједнички делилац бројева 612 и 756. Скратити до краја разломак 756⁄612.

7. Наћи природан број m тако да једнакости буду тачне: а)15⁄36 = m ⁄12; б) 24⁄56 = 3⁄ m; в) 42⁄35 = m ⁄5

8. Написати разломак чији је бројилац највећи троцифрен број чије су све цифре различите а именилац најмањи четвороцифрен број чије су све цифре различите.Наћи несводњив разломак једнак том разломку.

9. Одредити разломак једнак разломку 2008⁄ (2009∙2008-2008∙2007) такав да му је именилац једнак 6.

10. Да ли међу разломцима са имениоцем 12 и бројиоцем мањим од имениоца има више несводљивих или више сводљивих разломака?
11. Дат је разломак 63⁄37. Који број треба да се одузме од бројиоца и дода имениоцу тако да се добије разломак једнак разломку 1⁄9?

12. Разломак 48⁄60 скратити са 12.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ