Разломци (увод-примена) – тест

Разломци (увод-примена) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Природни бројеви x који задовољавају неједначину 14⁄3<x<23⁄3 су:

2. Изабери разломке који су једнаки разломку 2⁄3:

3. Који од датих израза је тачан:

4. Разломак 65⁄35 записан као несводљив је:

5. Изабери разломке који су већи од 5:
6. Ако су дати разломци: a=23⁄18, b=37⁄18 и c=29⁄18, изабери тачна тврђења:

7. Ако су дати разломци: x=7⁄9, y=5⁄8 и z=7⁄12. Упореди их, односно изабери тачна тврђења:

8. Од датих разломака одабери оне који су већи од разломка 5⁄7:

9. Три радника су радила исти посао. Првом је било потребно 5⁄6 сата, другом 2⁄3 сата и трећем 8⁄9 сата. Који радник је најбрже обавио посао?

10. У три једнаке боце сипане су једнаке количине сока. Ако је из прве потрошено 7⁄20, из друге 2⁄5 и из треће 1⁄4, у којој боци је остало највише сока?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ