Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama

Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama

1. Gljive dišu preko površine tela.

2. Označiti izvore zagađenja vazduha:

3. Koja živa bića tokom ishrane oslobađaju kiseonik?

4. Pomoću ______ se razlaže uneta hrana i oslobađa neophodna energija.

5. Zagađen vazduh nastaje sagorevanjem _______.

6. Šta spada u zajedničke osobine svih živih bića?

7. Šta se oslobađa prilikom disanja?

8. Insekti dišu preko:

9. Formula disanja u ćeliji glasi: Hrana+ _____=______+voda+energija.

10. Kod čoveka vazduh pri disanju iz nosa/usta prelazi u:

11. Ribe dišu preko:

12. Ribe i živa bića koja žive u vodi uzimaju kiseonik:

13. Kišna glista diše preko:

14. Svakoj živoj ćeliji je potrebna energija.

15. Na koja carstva su podeljena živa bića?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста