Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama – test (5.r.)

Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Disanje- biljke, gljive i životinje

Ishrana, tipovi ishrane – est za 5. razred

1. Pomoću ______ se razlaže uneta hrana i oslobađa neophodna energija.

2. Kod čoveka vazduh pri disanju iz nosa/usta prelazi u:

3. Šta spada u zajedničke osobine svih živih bića?

4. Na koja carstva su podeljena živa bića?

5. Gljive dišu preko površine tela.
6. Šta se oslobađa prilikom disanja?

7. Zagađen vazduh nastaje sagorevanjem _______.

8. Formula disanja u ćeliji glasi: Hrana+ _____=______+voda+energija.

9. Ribe i živa bića koja žive u vodi uzimaju kiseonik:

10. Ribe dišu preko:
11. Koja živa bića tokom ishrane oslobađaju kiseonik?

12. Označiti izvore zagađenja vazduha:

13. Svakoj živoj ćeliji je potrebna energija.

14. Insekti dišu preko:

15. Kišna glista diše preko:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста