Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama – test (5.r.)

Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Disanje- biljke, gljive i životinje

Ishrana, tipovi ishrane – est za 5. razred

1. Insekti dišu preko:

2. Označiti izvore zagađenja vazduha:

3. Na koja carstva su podeljena živa bića?

4. Gljive dišu preko površine tela.

5. Pomoću ______ se razlaže uneta hrana i oslobađa neophodna energija.

6. Kod čoveka vazduh pri disanju iz nosa/usta prelazi u:

7. Koja živa bića tokom ishrane oslobađaju kiseonik?

8. Kišna glista diše preko:

9. Ribe dišu preko:

10. Šta se oslobađa prilikom disanja?

11. Šta spada u zajedničke osobine svih živih bića?

12. Zagađen vazduh nastaje sagorevanjem _______.

13. Formula disanja u ćeliji glasi: Hrana+ _____=______+voda+energija.

14. Svakoj živoj ćeliji je potrebna energija.

15. Ribe i živa bića koja žive u vodi uzimaju kiseonik:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста