Merne jedinice (pretvaranje) – test

Merne jedinice (pretvaranje) – test

Резултат теста

1. Kilogram ima _____ g.

2. Litra ima ____ ml.

3. 4 kilograma jednako je...

4. Sat ima _____min.

5. Miligram je hiljaditi deo...
6. 2 m jednako je...

7. 321 cm jednak je...

8. Visina se često izražava centimetrima. Marko je visok 1 m i 64 cm. To je...

9. 3 dl vode stane u jednu bocu od jedne litre jer litra ima...

10. 425 g je manje od...
11. 3600 sekundi je 60 puta 60 a to je onda...

12. 42 dm jednako je ___ cm

13. Jedan metar je jednak...

14. Metar kvadratni je kvadrat sa stranicom jedan metar. Metar kvadratni m² je merna jedinica za merenje ...

15. 5 litara ima __ dl.
16. 34 mm su...

17. Kilogram ima...

18. Minuta je ________ deo sata

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ