Номинатив – кратка провера

Номинатив – кратка провера

Vrste imenica – test (5. razred)

Резултат теста

1. Падежи су исти облици једне именске речи?

2. Номинатив одговара на питање:

3. У реченици" Јесен је стигла", номинатив је:

4. У реченици "Пожутело лишће је опало", номинатив је:

5. У реченици номинатив је најчешће __________.
6. Номинатив се увек употребљава без предлога.

7. У реченици " Волим да идем у школу", номинатив је:

8. Именице у номинативу могу се употребити као именски део предиката.

9. Означи тврдње које су тачне:

10. Именица ПИСАЦ у номинативу једнине. У номинативу множине би гласила _______.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ