Pušenje, bolest zavisnosti

Pušenje, bolest zavisnosti

1. Bacanje pikavaca na neodgovarajuće mesto je ________ za okolinu.

2. Koje su posledice pušenja?

3. U cigaretama se nalazi preko 4.000 različitih otrovnih supstanci.

4. Pušenje je bolest zavisnosti.

5. Mala doza nikotina je smrtonosna.
6. Za izradu cigareta koriste se ______ biljke duvan.

7. ____________ je gas koji ometa prenos kiseonika kroz krvotok.

8. Da li su pasivni pušači ugroženi?

9. Nikotin izaziva zavisnost, a nedostatak nikotina stvara ______.

10. Supstance iz duvana ne deluju na našu DNK.
11. Koja supstanca, prisutna u cigaretama, u mozgu izaziva lažni osećaj zadovoljstva?

12. Čvrsta supstanca koja se nagomilava u plućima je:

13. Na koji organ pušenje ima najveći uticaj?

14. Duvan je:

15. Konzumiranje cigareta ima uticaja na društveni život.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста