Генитив – кратка провера

Генитив – кратка провера

Именске речи – тест

Падежи – тест

Преткосовски циклус песама: Урош и Мрњавчевићи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Падежи се деле на:

2. Означи независне падеже:

3. Генетив се добија на питање:

4. Генитив има ____ основна значења.

5. Три основна значења генитива су: део нечега, припадност и _________.
6. У продавници је купила ВОЋЕ. Изражена реч је:

7. Маша је другарица МОЈЕ СЕСТРЕ. Означени део је:

8. Попио је чашу МЛЕКА. Означени део је:

9. Најчешћи предлози који се употребљавају уз генитив јесу: близу, до, испод, испред, из, иза, изнад, код, крај, од, осим, пре, поред, после, ради, уочи, усред, због...

10. Јелена је ћерка НАШЕГ КОМШИЈЕ. Генитив у означеном делу реченице је у служби:
11. Био је у Београду ПРОШЛЕ СУБОТЕ. Означени део означава:

12. Хаљина МОЈЕ СЕСТРЕ. Означени део означава:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ