Човек и воде

Човек и воде

1. ________ настају на просторима који имају већи нагиб и где је посечена шума.

2. _______ настају због повећане количине воде у реци и изливања воде из речног корита.

3. Након поплаве треба опрати све што је било уквашено током поплаве.

4. Шта условљава појаву поплава?

5. Током поплаве се треба држати даље од електричних каблова.

6. У воду у постројењима за пречишћавање воде се убацује _______ како би се уништили микроорганизми, бактерије и вируси.

7. Мере које спречавају појаву поплава су:

8. Означити изворе загађења вода:

9. Бујице:

10. Србија има _______ подземних и површинских вода, али треба спречити њихово _______.

11. Најопаснији загађивачи мора су:

12. Извори загађења светског мора су:

13. ________ воде настаје када пренамножене водене биљке покрију површину воде.

14. Током поплаве _______ улазити у аутомобил.

15. У будућности, богатство неке државе ће се мерити количином чисте воде.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста