Човек и воде

Човек и воде

1. Бујице:

2. Током поплаве се треба држати даље од електричних каблова.

3. Током поплаве _______ улазити у аутомобил.

4. Србија има _______ подземних и површинских вода, али треба спречити њихово _______.

5. ________ воде настаје када пренамножене водене биљке покрију површину воде.
6. У будућности, богатство неке државе ће се мерити количином чисте воде.

7. У воду у постројењима за пречишћавање воде се убацује _______ како би се уништили микроорганизми, бактерије и вируси.

8. Најопаснији загађивачи мора су:

9. ________ настају на просторима који имају већи нагиб и где је посечена шума.

10. Шта условљава појаву поплава?
11. Мере које спречавају појаву поплава су:

12. Након поплаве треба опрати све што је било уквашено током поплаве.

13. Означити изворе загађења вода:

14. _______ настају због повећане количине воде у реци и изливања воде из речног корита.

15. Извори загађења светског мора су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста