Придеви – провера

Придеви – провера

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи присвојни придев који је написан исправно:

2. Означи правилно написану реченицу:

3. Означи правилно наипсане компаративе придева ВИСОК, ГОРАК и СТРОГ:

4. Означи граматичку особину у којој се придеви не слажу са именицом уз коју стоје:

5. Означи реченицу у којој запажаш све врсте придева које смо учили:
6. Одреди род и број придева истакнутог у реченици: Нисам обишао баш сва ВОЈВОЂАНСКА села, али сам посетио многа.

7. Одреди падеж у ком је употребљен истакнути придев у реченици: Нисам обишао баш сва ВОЈВОЂАНСКА села, али сам посетио многа:

8. Одреди падеж у ком је употребљен придев истакнут у реченици: Покрио сам се НАЈТОПЛИЈИМ ћебетом које имамо.

9. Означи реч која не припада низу:

10. Одабери придев који не припада низу:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ