Život u ekosistemu – test

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Život u ekosistemu- sistematizacija (5.r.)

Uticaj ljudi na druga živa bića

Gajenje životinja

Резултат теста

1. Sva živa bića na jednom staništu biljke, životinje, gljive, protisti i bakterije povezani u celinu zajedno čine životnu zajednicu ili:

2. Koja od navedenih životinja nije divlja:

3. Mesta na kojima se odlaže čvrst otpad naziva se:

4. Da li divlje životinje mogu biti kućni ljubimci?

5. Koja je piramida ishrane pravilna (odozgo na dole)
6. Označi otrovne zmije koje žive kod nas:

7. Koja od sledećih biljaka nije korovske?

8. Koji su naši nacionalni parkovi?

9. Koja ljudska delatnost je prikazana na slici?

10. Delovanje živih bića na neživu prirodu naziva se:
11. Koji su poremećaji ishrane:

12. Koje su osobine domaćih životinja?

13. Grupa jedinki iste vrste koja živi na istom prostoru u isto vreme i međusobno se ukrštaju tj razmožavaju i daju plodno potomstvo - predstavlja ___________.

14. Koje su otrovne biljke?

15. Koje gljive su retke?
16. Preko čega nije dobro unositi vodu?

17. Koje od navedenih divljih životinja čovek koristi u ishrani?

18. Bolesti koje izazivaju životinje su zoonoze.

19. Na slici su prikazane

20. Do čega može dovesti upotreba energetskih napitaka?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ