Prirodna i veštačka selekcija

Prirodna i veštačka selekcija

1. Veštačku selekciju sprovodi _________ i ona _____ cilj.

2. Tvorac prirodne selekcije je:

3. Proces odabiranja jedinki jedne vrste sa poželjnim odlikama označava se kao:

4. Da bi prirodna selekcija postojala neophodno je:

5. Grupa životinja iste vrste koja ima neke odlike po kojima se razlikuje od ostalih jedinki iste vrste je:

6. Prilagođenost:

7. Dugotrajan proces promena na Zemlji je:

8. Adaptacija pustinjske lisice na visoke temperature je:

9. Sve osobine jednog organizma nastale zajedničkim delovanjem genotipa i faktora spoljašnje sredine čine ________.

10. Kako se nazivaju ostaci ili tragovi bića koji su živeli na Zemlji?

11. Kombinacija gena jednog organizma naziva se:

12. Varijabilnost omogućava:

13. Sorta je grupa biljaka koja ima neke odlike po kojima se razlikuje od ostalih jedinki iste vrste.

14. ________ jedinki unutar iste vrste je preduslov za evoluciju.

15. Sa početkom industrijske revolucije u Engleskoj, brojnost moljaca sa ______ krilima se povećala.

16. Različite osobine kod jedinki koje su pripadnici iste vrste predstavljaju:

17. ______ daju uputstva za osobine koje će neko živo biće imati.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста