Prirodna i veštačka selekcija – test (6.r.)

Prirodna i veštačka selekcija

Nasledni materijal – test (6.r.)

1. Grupa životinja iste vrste koja ima neke odlike po kojima se razlikuje od ostalih jedinki iste vrste je:

2. Sorta je grupa biljaka koja ima neke odlike po kojima se razlikuje od ostalih jedinki iste vrste.

3. Sve osobine jednog organizma nastale zajedničkim delovanjem genotipa i faktora spoljašnje sredine čine ________.

4. ________ jedinki unutar iste vrste je preduslov za evoluciju.

5. Sa početkom industrijske revolucije u Engleskoj, brojnost moljaca sa ______ krilima se povećala.
6. Proces odabiranja jedinki jedne vrste sa poželjnim odlikama označava se kao:

7. Da bi prirodna selekcija postojala neophodno je:

8. Tvorac prirodne selekcije je:

9. Dugotrajan proces promena na Zemlji je:

10. Adaptacija pustinjske lisice na visoke temperature je:
11. Varijabilnost omogućava:

12. Veštačku selekciju sprovodi _________ i ona _____ cilj.

13. Prilagođenost:

14. Kako se nazivaju ostaci ili tragovi bića koji su živeli na Zemlji?

15. ______ daju uputstva za osobine koje će neko živo biće imati.
16. Različite osobine kod jedinki koje su pripadnici iste vrste predstavljaju:

17. Kombinacija gena jednog organizma naziva se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста