Женидба Душанова – тест

Женидба Душанова – тест

Локатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Песма Женидба Душанова припада

2. Вук Караџић је песму Женидба Душанова записао од

3. Означи ТРИ топонима ( Топоним је географски назив неког места, реке, језера, планине...) који се у песми спомињу.

4. Цар Стјепан ( Душан Силни) је Милошу Војиновићу

5. Девојка лепотица коју је испросио цар Стјепан у Леђану зове се
6. Милошева браћа, Вукашин и Петрашин, нису позвани у сватове јер их је краљ Мијаило означио као ...

7. Милош Војиновић се сватовима придружује прерушен у...

8. Милош се прерушио тако што је преко своје витешке одоре обукао:

9. Страх Војиновића да су Латини старе варалице и да желе њиховог ујака погубити се показао исправним. Означи ДВА захтева латинског краља.

10. Човек ко на двобој излази у име неког другог назива се
11. Прва три задатка Милош је решио ослањајући се на своје физичке особине ( храброст, издржљивост, снага ), али је препознавање Роксанде девојке захтевало другачије особине. Означи ДВЕ.

12. Песма Женидба Душанова има доста сличности с бајкама. Означи три сличности.

13. Којим је стиховима цар Стјепан при растанку с Милошем исказао истину коју је научио?

14. Истакнуте речи у стиховима су пример које стилске фигуре? А Вукашин опрема Милоша: на њег' меће ТАНАНУ кошуљу, до појаса од ЧИСТОГА злата, од појаса од БИЈЕЛЕ свиле

15. Истакнуте речи у стиховима су пример ДВЕ стилске фигуре. Означи их. Ал' говори БИЈЕЛО Латинче: „Ид' одатле, ЦРНИ Бугарине!
16. Паја Јовановић је насликао слику, а народни певач дочарао којом стилском фигуром? "Сину Милош у пољу зелену КАО ЈАРКО ИЗА ГОРЕ СУНЦЕ

17. Означи ТРИ стиха у којима је народни песник користио хиперболу.

18. Песма је испевана стихом од десет слогова. Како зовемо такав стих? Те I шко I сву I да I сво I ме I без I сво I је I га I

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ