Život u ekosistemu – test

Život u ekosistemu – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Preko čega nije dobro unositi vodu?

2. Označi pravilo pravilne ishrane.

3. Šta ne treba raditi kućnimn ljubimcima?

4. Koja od navedenih životinja je uvedena na drugo stanište, pa je postala štetočina?

5. Kako čovek štiti prirodu?

6. Koje gljive su retke?

7. Otpadni gasovi iz fabrika,individualnih domaćinstava i saobraćaja koji se mešaju sa vlagom u vazduhu daju:

8. Da li ove životinje mogu imati plodno potomstvo?

9. Koje su od navedenih samonikle jestive biljke?

10. Do čega može dovesti upotreba energetskih napitaka?

11. Koja od navedenih životinja nije divlja:

12. Na slici je

13. Koje su od navedenih biljaka medonosne?

14. Koje su osobine domaćih životinja?

15. Delovanje živih bića na neživu prirodu naziva se:

16. Šta jede životinja sa slike?

17. Koja životinja nije štetna za čoveka?

18. Gde se može smestiti povređena ili bolesna divlja životinja?

19. Svaki lanac ishrane počinje:

20. Životnu sredinu možemo podeliti na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ