Život u ekosistemu – test

Život u ekosistemu – test

Uticaj ljudi na druga živa bića

Gajenje životinja

Zaštita vrsta

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Do čega može dovesti upotreba energetskih napitaka?

2. Označi pravilo pravilne ishrane.

3. Šta ne treba raditi kućnimn ljubimcima?

4. Označi otrovne zmije koje žive kod nas:

5. Ekološka niša predstavlja:
6. Koja ljudska delatnost je prikazana na slici?

7. Koji su poremećaji ishrane:

8. Kako čovek štiti prirodu?

9. Koja od sledećih biljaka nije korovske?

10. Koja životinja nije štetna za čoveka?
11. Od kojih samoniklih biljaka se koristi plod?

12. Gde se može smestiti povređena ili bolesna divlja životinja?

13. Šta ne daje krava?

14. Koje su od navedenih samonikle jestive biljke?

15. Koje su od navedenih lekovite biljke?
16. Prostor koji naseljava životna zajednica naziva se ___________.

17. Svaki lanac ishrane počinje:

18. Koja je piramida ishrane pravilna (odozgo na dole)

19. Sva živa bića na jednom staništu biljke, životinje, gljive, protisti i bakterije povezani u celinu zajedno čine životnu zajednicu ili:

20. Koje su otrovne biljke?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ