Енглески језик: Описивање живих бића и предмета-тест

Енглески језик: Описивање карактеристика живих бића и предмета

Резултат теста

1. Her hair is long and:

2. The opposite of the adjective BIG is:

3. Tom and Sally are on holiday with _______(they) children.

4. It has _____ ears and a _____ nose.

5. Која реч одговара слици изнад?

6. The opposite of the adjective DIFFICULT is:

7. That's your ________ bag on the table.

8. The opposite of the adjective EXITING is:

9. Коју врсту речи обично користимо да опишемо нешто?

10. У енглском језику придев стоји испред именице.

11. Whose jacket is this? -It's _______.

12. Тhat's not ______ (I) book. Mine is over here.

13. Cosmopolitan is her favorite ________ magazine.

14. This is _______ (he) umbrella and that's _____(she) jumper.

15. He is feeling really ______ today.

16. This cake tastes:

17. The opposite of the adjective QUIET is:

18. He drives an ______car.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ