Енглески језик: Описивање живих бића и предмета-тест (5.р.)

Енглески језик: Описивање карактеристика живих бића и предмета

Енглески језик: positive, comparative, superlative-тест

Резултат теста

1. He drives an ______car.

2. The opposite of the adjective EXITING is:

3. Tom and Sally are on holiday with _______(they) children.

4. The opposite of the adjective DIFFICULT is:

5. Која реч одговара слици изнад?

6. Whose jacket is this? -It's _______.

7. Her hair is long and:

8. Cosmopolitan is her favorite ________ magazine.

9. This is _______ (he) umbrella and that's _____(she) jumper.

10. У енглском језику придев стоји испред именице.

11. The opposite of the adjective BIG is:

12. This cake tastes:

13. That's your ________ bag on the table.

14. It has _____ ears and a _____ nose.

15. He is feeling really ______ today.

16. Тhat's not ______ (I) book. Mine is over here.

17. The opposite of the adjective QUIET is:

18. Коју врсту речи обично користимо да опишемо нешто?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ