Енглески језик: Описивање живих бића и предмета-тест (5.р.)

Енглески језик: Описивање карактеристика живих бића и предмета

Енглески језик: positive, comparative, superlative-тест

Резултат теста

1. It has _____ ears and a _____ nose.

2. Her hair is long and:

3. The opposite of the adjective DIFFICULT is:

4. Cosmopolitan is her favorite ________ magazine.

5. The opposite of the adjective BIG is:
6. The opposite of the adjective QUIET is:

7. This cake tastes:

8. У енглском језику придев стоји испред именице.

9. Whose jacket is this? -It's _______.

10. Tom and Sally are on holiday with _______(they) children.
11. That's your ________ bag on the table.

12. The opposite of the adjective EXITING is:

13. This is _______ (he) umbrella and that's _____(she) jumper.

14. He is feeling really ______ today.

15. He drives an ______car.
16. Која реч одговара слици изнад?

17. Коју врсту речи обично користимо да опишемо нешто?

18. Тhat's not ______ (I) book. Mine is over here.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ