Рељеф и спољашње силе – провера

Рељеф и спољашње силе – провера

Стене – кратка провера знања

Литосферне плоче – тест

Постанак и унутрашња грађа Земље – тест

Вулкани и земљотреси – кратка провера

Spoljašnje sile koje utiču na izgled reljefa I- Test za 5. razred

Резултат теста

1. Спољашње силе које мењају рељеф су: температура __________, падавине, _____, ледници, _______, таласи и вегетација.

2. Када спољашње силе уништавају постојећи облик рељефа и односе стеновит материјал тада се дешава:

3. Речна ерозија настаје под утицајем ________, које мењају површину Земље.

4. Река извире на планини и ту тече веома брзо јер је планина стрма, својом брзином она помера стеновит материјал и прави себи речно корито, односно она врши ерозију.

5. Речно _______ је удубљење кроз које тече река.
6. Када река почне да се креће по равном терену, она се спорије креће и када наиђе на препреку она таложи материјал који је носила из планинских предела – односно врши акумулацију. Тако настају акумулациони облици рељефа: речна острва – аде, алувијалне равни и ________.

7. Делте настају тако што река таложи стеновит материјал када наиђе на препреку у виду подводне стене или срушеног стабла.

8. Вртаче су удубљења у облику левка у којима вода не тече и непрекидно се смањује.

9. Уколико на једном месту имамо више вртача настају увале и крашка _____.

10. Подземни крашки облици рељефа су пећине и _____.
11. Еолска ерозија је ерозија рељефа под утицајем ветра.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ