Spoljašnje sile koje utiču na izgled reljefa I- Test za 5. razred

Spoljašnje sile koje utiču na izgled reljefa I- Test za 5. razred

Стене – кратка провера знања

Литосферне плоче – тест

Постанак и унутрашња грађа Земље – тест

Вулкани и земљотреси – кратка провера

Spoljašnje sile koje utiču na oblik reljefa II- Test za 5. razred

Spoljašnje sile koje utiču na oblik reljefa II- тest za 5. razred

1. Kod kanjona su dolinske strane gotovo vertikalne.

2. Kako se nazivaju kamenite pustinje?

3. Šta nastaje usecanjem rečnog korita u podlogu kojom se kreće?

4. Kako se naziva proces razaranja i odnošenja stenovitog materijala?

5. Kako se naziva rečna dolina planinskih reka koja ima veoma strme dolinske strane?
6. Fluvijalni oblici reljefa su:

7. Kako se naziva osnovni akumulativni eolski oblik reljefa u pustinji?

8. Kako se nazivaju velike okuke koje prave korita ravničarskih reka zbog čestog krivudanja po aluvijalnim ravnima?

9. Delovanjem reka nastaju:

10. Kako se naziva oblikovanje reljefa radom talasa?
11. Kako nazivamo peskovite pustinje?

12. Taloženjem usitnjenog stenovitog materijala, u neposrednoj blizini obale nastaju akumulativni abrazioni oblici reljefa:

13. Spoljašnje sile mogu da nagomilavaju razoreni materijal na mestima gde slabi njihova snaga. Ovaj proces se naziva:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста