Једнакокраки троугао – тест

Једнакокраки троугао

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Tроугао коме су све странице једнаких дужина називамо jeднакокраки троугао.

2. Koликa све може бити дужина крака једнакокраког троугла ако је дужина најдуже странице 8 cm?

3. Упиши колики је обим једнакокраког троугла чије су две странице 6 cm и 14 cm:

4. Упиши меру угла који захватају симетрала угла на основици и симетрала угла при врху једнакокраког троугла ако је угао на основици тог троугла 40\degree 40°

5. Koлики све може бити обим једнакокраког троугла ако су дужине његових кракова 3 cm?
6. Упиши меру угла који захватају симетрала основице и симетрала крака једнакокракогог троугла ако је угао на основици тог троугла 40°

7. На слици је:

8. Мере унутрашњих углова троугла су 2х, 2х и 5х, одреди: мере спољашњих углова:

9. β=35° и γ=110° Мере два унутрашња угла троугла су дате, одреди врсту троугла према страницама:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ