Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Презент – тест

Народне епске песме о Косовском боју (3. део) – тест

„Грачаница“, Десанка Максимовић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У речи ПРЕХРАМБЕНИ извршена је гласовна промена:

2. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:

3. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

4. У глаголу РАЗЉУТИТИ СЕ није извршена гласовна промена:

5. У речи ПРУЋЕ препознајеш гласовну промену која се зове:
6. У речи ПОДШИШАТИ не врши се гласовна промена:

7. Правилно треба писати:

8. Издвој речи у којима има непостојано А.

9. Присвојни придеви МИЛКИН, АНКИН, ОЛГИН, пример су одступања од гласовне промене:

10. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ