Python – тест

Python – тест

Резултат теста

1. Шта је резултат извршавања следеће наредбе: turtle.forward(20)

2. Шта је резултат извршавања следеће наребе: turtle.left(30)

3. Шта је резултат извршавања следеће наребе: turtle.shape("turtle") turtle.width(5) turtle.color("red") turtle.forward(50) turtle.color("green") turtle.forward(50)

4. Шта је резултат извршавања следећег програма? Изабери тачан одговор: turtle.forward(100) turtle.left(90) turtle.forward(100) turtle.left(90) turtle.forward(100) turtle.left(90) turtle.forward(100) turtle.left(90)

5. Шта је потребно додати на месту * како би се исцртао квадрат? Изабери тачан одговор: for i in range(*): turtle.forward(*) turtle.left(*)
6. Шта је резултат извршавања следећег програма? Изабери тачан одговор: for i in range(6): turtle.forward(100) turtle.left(60)

7. Шта је резултат извршавањa следећег програма? Изабери тачан одговор: turtle.forward(20) turtle.right(90) turtle.forward(20) turtle.left(90) turtlе.forward(20) turtle.right(90) turtle.forward(20) turtle.left(90) turtle.forward(20) turtle.right(90) turtle.forward(20) turtle.left(90) turtle.forward(20)

8. Нека је Карел робот у положају као на слици. Поређај команде тако да робот на најкраћи начин стигне до рупе. 1. levo () 2. napred () 3. desno ()

9. Која од наредних наредби је прави облик коришћења петље for којом се описује понављање 4 пута:

10. Који од наредних кодова ће дати исти резултат при извршавању као петља на слици? Изабери тачан одговор:
11. Дата је наредба while : from karel import * while ima_loptica_kod_sebe(): ostavi() Шта је резултат извршавања ове наредбе? Изабери тачан одговор.

12. Python спада у

13. Наредбе које пишемо у петљи for

14. За одређивање боје трага корњаче у корњача графици користимо наредбу:

15. За подизање оловке у Корњача графици користимо наредбу:
16. Уз помоћ наредбе import turtle as t

17. У језику Python се остатак при дељењу броја i са 2 може израчунати помоћу i % 2, у ком облику се пише ако је у питању паран број?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ