Biološka struktura stanovništva – test za 6. razred

Biološka struktura stanovništva – test za 6. razred

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Biološka struktura stanovništva – test za 6. razred

1. Zambosi nastaju mešanjem bele i žute rase.

2. Kako nazivamo mešovite tipove rasa?

3. Za grafičko prikazivanje biološke strukture koristi se:

4. Koji tip polno-starosne piramide prikazuje starosnu strukturu u kojoj preovladava mlado stanovništvo?

5. Najviše mladog stanovništva ima u:
6. Čime je uslovljena starosna struktura?

7. Odnos između muškog i ženskog stanovništva na posmatranoj teritoriji predstavljen je:

8. Piramida suženog tipa nam govori da:

9. Progon i narušavanje prava zbog rasne pripadnosti označavamo kao:

10. Na osnovu starosne dobi, stanovništvo se deli na:
11. Mestici nastaju:

12. Na osnovu kojih karakteristika se izdvaja rasna struktura stanovništva?

13. Polna i starosna struktura stanovništva izdvajaju se u okviru:

14. Kako se deli struktura stanovništva?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста