Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Врсте речи – тест

Језичка култура

Загонетке – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Имперфекат је глаголски облик који се користи само у:

2. Означи правилно написане облике футура првог:

3. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

4. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

5. Презент је сложен глаголски облик.
6. Означи правилно написану реченицу:

7. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСАТИ:

8. Означи правилно написану реченицу:

9. Како делимо глаголске облике према начину грађења?

10. Означи облик који не припада низу:
11. Од понуђених глаголских облика означи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

12. Како делимо глаголске облике, према томе да ли се разликују по лицима?

13. Означи правилно написану реченицу:

14. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи:

15. Изабери нелични глаголски облик:
16. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ