Равнотежа полуге и њена примена – тест

Резултат теста

1. Ако на тело делују две силе истог интензитета и правца, али супротних смерова, резултујућа сила биће једнака:

2. Тело се налази у стању равнотеже ако:

3. Сила чији је момент једнак нули узрокује ротацију тела.

4. Да ли књига може да ротира када је резултујућа сила једнака нули?

5. Да ли је резултујућа сила једини показатељ стања или начина кретања тела?
6. Уколико је резултујући момент сила различит од нуле, тело ће:

7. Да би тело било у стању равнотеже, потребно је да резултујућа сила и резултујући момент сила истовремено буду једнаки нули.

8. Полуга је у равнотежи ако је:

9. Да би се на датој слици успоставила равнотежа, момент силе F1 мора бити једнак:

10. Врсте полуге су:
11. На датој слици приказана је:

12. На слици је приказана:

13. Тома има дизалицу-играчку.За њен дужи крак је, на самом крају, закачио терет, али дизалица се претурила.Да би дизалица била у равнотежи, Тома је ставио на супротан, краћи крак дизалице, четири иста тега масе 50g.Колика је маса терета? (масу кракова дизалице се може занемарити)

14. Два дечака покушавају да се клацкају у парку.С обзиром на разлику у њиховим тежинама, клацкање им не полази за руком.Маса једног дечака износи 30kg, а другог 20kg.На којој удаљености од ослонца би требало да седи тежи дечак да би клацкалица била у равнотежи, ако се лакши налази ма другом крају клацкалице?Укупна дужина клацкалице износи три метра, а ослонац је на средини.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ