Атом и структура атома

Резултат теста

1. Релативна атомска маса нема јединицу.

2. Једноставна чиста супстанца изграђена од исте врсте атома је:

3. Максималан број електрона на сваком енергетском нивоу је ________.

4. Атоми различитих елемената се _______ међусобно спајати.

5. Хемијски симбол угњеника је:

6. Последњи заузет енергетски ниво атома неког елемента се назива _________ ниво.

7. Енергетски нивои обележавају се бројевима од:

8. „Fe” je хемијски симбол:

9. „N” је хемијски симбол који означава:

10. Најситнија недељива честица која изграђује супстанце је ______.

11. Распоред електрона у електронском омотачу зависи од:

12. Нуклеони чине _______ атома.

13. Знаци којима се хемијски елементи представљају у скраћеном облику су хемијски _______.

14. Атомски број представља:

15. Таблица која садржи све познате елементе назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ