Атом и структура атома – тест

Атом и структура атома – тест

Атоми – најмање честице – контролни задатак

Својства и примена соли – тест

Kovalentna veza, građenje molekula jedinjenja- Test za 7. razred

Fizička i hemijska svojstva supstanci- Test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Атом и структура атома – тест

Резултат теста

1. Атоми различитих елемената се _______ међусобно спајати.

2. Електорни су:

3. „N” је хемијски симбол који означава:

4. Колико има периода у Периодном систему?

5. „Fe” je хемијски симбол:
6. Број који се додаје испред хемијског симбола и означава број атома елемената је __________.

7. Атоми се разликују:

8. Знаци којима се хемијски елементи представљају у скраћеном облику су хемијски _______.

9. Енергетски нивои обележавају се бројевима од:

10. Нуклеони чине _______ атома.
11. Једноставна чиста супстанца изграђена од исте врсте атома је:

12. Најситнија недељива честица која изграђује супстанце је ______.

13. У нуклеоне спадају:

14. Водоник, азот, угљеник, бром, спадају у:

15. Квалитативна карактеристика симбола означава:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ