Рад силе Земљине теже и силе трења – тест

Резултат теста

1. Механички рад бројно је једнак производу интензитета силе која делује у правцу кретања тела и пређеног пута.

2. Сила Земљине теже се рачуна по формули:

3. Сила трења бројно је једнака производу коефицијента трења и нормалне силе којом тело делује на подлогу.

4. На сва тела која се налазе у близини Земљине површине непрекидно делује сила Земљине теже.

5. Формула за рад силе Земљине теже је:
6. Рад силе Земљине теже сразмеран је маси тела и висини са које тело пада.

7. Сила Земљине теже врши:

8. При хицу навише рад силе Земљине теже је:

9. Рад силе трења једнак је:

10. Ако је подлога по којој се тело креће хоризонтална, рад се може изразити формулом:
11. Израчунати рад силе Земљине теже при паду гумице за брисање са стола високог 80 cm на под.Маса гумице износи 40 грама.

12. Тело масе 2 килограма креће се сталном брзином по хоризонталној подлози.Сила под чијим се дејством тело креће изврши рад од 100 Ј на путу од 8 метара.Израчунати коефицијент трења између тела и подлоге.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ