Равнотежа тела. Полуга и момент силе – систематизација

Равнотежа тела. Полуга и момент силе – систематизација

Резултат теста

1. ________ је мера узајамног деловања међу телима и одређена је интензитетом, правцем и смером деловања.м

2. За све силе карактеристична је и ________ тачка, која представља место на или у телу на којем дејствује та сила.

3. __________ силе су оне које делују дуж истог правца. Могу али и не морају бити исто усмерене.

4. Сила која може заменити деловање двеју или више сила назива се __________.

5. Сила која може заменити деловање двеју или више сила назива се резултанта а силе коју она замењује називају се __________.
6. Налажење резултанте две или више сила, назива се слагање или _______ тела.

7. Тело на које делују две или више сила је у равнотежи ако је њихова резултабта једнаја нули.

8. Део физике који проучава тело које је у равнотежи, тела која мирују, назива се __________.

9. Равнотежа сила не може да постоји и када се тело креће.

10. Под равнотежом се подразумева само стање мировања.
11. У зависности од међусобног положаја ослонца 0 и тежишта тела Т постоје ______ врсте равнотеже.

12. Ако се тежиште налази испод тачке ослонца у питању је _______ равнотежа.

13. Ако се тежиште налази изнад тачке ослонца у питању је _______ равнотежа

14. Ако се тежиште налази изнад тачке ослонца у питању је _______ равнотежа.

15. Ако се тежиште и ослонацпоклапају у питању је _______ равнотежа.
16. Полуга је чврсто тело које се обрће око покретног ослонца.

17. Нормално растојање између ослонца полуге 0 и правца силе F зове се:

18. Нормално растојање између ослонца полуге и правца терета Q назива се:

19. Полуга је у равнотежи ако је производ силе и њеног крака једнак производу терета и његовог крака.

20. Архимедов закон полуге је означен математичким изразом:
21. Моменат силе је бројно једнак произвиду ______ и њеног крака.

22. Основна јединица за моменат силе је Њутн-метар (Nm)

23. Сила потиска је једнака тежини телом истиснуте течности.

24. Густина течности означавомо са:

25. Mатематички израз за за силу потиска је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ