Sistem organa za disanje- Test za 7. razred

Sistem organa za disanje- Test za 7. razred

1. U kojoj ćelijskoj organeli se obavlja proces ćelijskog disanja?

2. Alveole su okružene venama.

3. Koja od navedenih grupa organizama može da obavlja disanje preko škrga, kože i pluća?

4. Najveći procentualni udeo vazduha čini:

5. Šta izaziva alergijsku reakciju kod čoveka?

6. Ptice dišu preko:

7. Šta izaziva grip?

8. Funkcije gornjih disajnih puteva su:

9. Koji organi učestvuju u oblikovanju glasa?

10. U kom delu respiratornog sistema se odvija razmena gasova?

11. Na koji način kiseonik prelazi iz alveolarnog vazduha u krv?

12. Kako se nazivaju najmanji delovi respiratornog sistema?

13. Dijafragma je jedini mišić koji učestvuje u disajnim pokretima.

14. Označi tačnu tvrdnju:

15. Šta se dešava prilikom udisaja?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста