Sistem organa za disanje- Test za 7. razred

Sistem organa za disanje- Test za 7. razred

1. U kom delu respiratornog sistema se odvija razmena gasova?

2. Funkcije gornjih disajnih puteva su:

3. Koji organi učestvuju u oblikovanju glasa?

4. Šta izaziva alergijsku reakciju kod čoveka?

5. Alveole su okružene venama.
6. Ptice dišu preko:

7. Na koji način kiseonik prelazi iz alveolarnog vazduha u krv?

8. Kako se nazivaju najmanji delovi respiratornog sistema?

9. Šta izaziva grip?

10. Šta se dešava prilikom udisaja?
11. U kojoj ćelijskoj organeli se obavlja proces ćelijskog disanja?

12. Najveći procentualni udeo vazduha čini:

13. Označi tačnu tvrdnju:

14. Koja od navedenih grupa organizama može da obavlja disanje preko škrga, kože i pluća?

15. Dijafragma je jedini mišić koji učestvuje u disajnim pokretima.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста