Књижевност – тест (7. разред)

Књижевност – тест (7. разред)

Драма – тест

Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Писци и дела – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. "Мали Радојица" је отпеван...

2. Који од наведених писаца је написао аутобиографију "Живот и прикљученија"?

3. "Или грми, ил' се земља тресе, Или бије море у брегове? Нити грми, нит' се земља тресе, Нити бије море у брегове, Већ то језди Јабланова моба" Која је ово стилска фигура?

4. Не, немој ми прићи! Нашто то, и чему? Издалека само све к'о звезда сја; издалека само дивимо се свему. Не, нек' ми не приђу ока твоја два. Рима у овој строфи је:

5. Из ког дела је следећа реченица: "Само се срцем јасно види"?
6. Песма Јована Дучића која описује летњи дневни морски пејзаж зове се _________.

7. Препознај из које су песме следећи стихови: "Код вас је пролеће. Дошле су вам ласте. Оживеле воде, ђурђевак и руже. И мирише земља која стално расте На гроб и тишину, мој далеки друже."

8. Роман "Поп Ћира и поп Спира" написао је наш познати писац...

9. Богата удовица Фема је из ког књижевног дела?

10. "Песник убере булку из траве, а месец звезду с нежним зрацима, тада се куцну и наздраве пољу и реци и шумарцима!" Ово је строфа из песме:
11. Пронађи тачне тврдње.

12. Како се зове приповедач који говори у 3. лицу?

13. У стиху "Површина шушти и целива стене" препознајеш:

14. Која је то врста лирске песме у којој песник слика природу и њене појаве?

15. Коју форму приповедања илуструју речи из приче "Чиновникова смрт"? „Попрскао сам га! – помисли Червјаков. – Није мој старешина, туђ је, али ипак није згодно. Треба се извинити.”
16. Која од понуђених примера није врста лирике?

17. Збирку песама "Плави чуперак" написао је:

18. Јунак прича наглас, сам, нема саговорника je _____________.

19. "Љубавни растанак" је...

20. Пронађи дело које не припада народној књижевности.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ