Иницијални тест за 7. разред (Б група) – српски језик

Иницијални тест за 7. разред (Б група): граматика, правопис, језичка култура

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић)

Иницијални тест из књижевности

Иницијални тест за 7. разред

Иницијални тест за 7. разред (А група): граматика, правопис, језичка култура

Резултат теста

1. Означи речи које имају суфикс:

2. Сложенице су:

3. Који сугласник није зубни:

4. Безвучни сугласници који немају своје звучне парњаке су:

5. У којим умањеницама уочаваш палатализацију:
6. Које гласовне промене уочаваш у глаголу ИШАРАТИ:

7. У којим се примерима одступа од сибиларизације:

8. Које 2 тврдње се односе на глагол ЗАМУЦКИВАТИ:

9. Означи реченицу са глаголом у имперфекту:

10. Како гласи 1. лице једнине аориста глагола УСТАТИ:
11. Одреди врсту комуникативне функције у следећој реченици: Нека Милан помогне око чувања коња!

12. Избаци уљеза из неличних именичких заменица:

13. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен облик номинатива: Са ЊОМ никада ниси на сигурном терену.

14. Господине, ТАЈ аутобус иде према окретници. Одреди врсту и службу (функцију) наглашене заменице:

15. Најукуснија домаћа храна припрема се у _________ посудама. Која реч недостаје у датом примеру:
16. Означи 2 пејоратива за реч ЖЕНА:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ