Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. Rudolf Dizel je konstruisao motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

2. Za šta su se zalagali socijalisti?

3. Kako nazivamo organizovani prekid rada radnika kako bi popravili svoje slove rada? (једна реч)

4. Koja zemlja je za Britaniju bila najvažnija kolonija i time pomogla brzi razvoj industrije: (1 reč)

5. Pogonsko "gorivo" prve industrijske revolucije bila je para, a "goriva" za drugu industrijsku revoluciji postala su:

6. U kojoj vrsti industrije je započela revolucija?

7. Koje godine je nastao Panamski kanal?

8. Kako su se nazivale kolonijalne sile?

9. "Raketa je u početku išla brzinom od 20 km/h. Konstruisana je 1814.godine od strane Džordža Stivensona." O čemu se radi?

10. Način proizvodnje pre industrijske revolucije u kojem svaki radnik odrađuje jedan dеo posla nazivamo:

11. Označi teoretičare socijalizma.

12. Urbanizacija početkom 19. veka je najraširenija u: (2 tačna odgovora)

13. Pojmovi "klasa", "klasna borba", "diktatura proletarijata" karakteristični su za filozofsko-političku ideologiju:

14. Kako se zajedničkim imenom nazvao problem položaja radnika i njihovih životnih uslova?

15. Ko je i kada usavršio parnu mašinu?

16. Na fotografiji je

17. Označi ličnosti koje su zaslužne za prvu industrijsku revoluciju.

18. Obležja novog apsolutima su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ