Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. Ko je izgradio prvi parobrod (Clermont)?

2. Urbanizacija početkom 19. veka je najraširenija u: (2 tačna odgovora)

3. Na koji način komunisti pokušavaju dovesti do boljeg položaja radnika?

4. Kako nazivamo organizovani prekid rada radnika kako bi popravili svoje slove rada? (једна реч)

5. U kom gradu je izgrađena prva podzemna železnica?
6. Šta od navedenog ćemo uključiti u uspehe agrarne revolucije 17. i 18. veka:

7. Koji su novi načini javnog prijevoza koji se pojavljuju u gradovima 19. veku?

8. Rudolf Dizel je konstruisao motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

9. U kom veku se desilo otkriće parne mašine?

10. Motor s unutrašnjim sagorevanjem izumeo je...
11. Za što su se zalagali socijalisti?

12. Šta pokreće II Industrijsku revoluciju?

13. Pojmovi "klasa", "klasna borba", "diktatura proletarijata" karakteristični su za filozofsko-političku ideologiju:

14. Obležja novog apsolutima su:

15. Urbanizacija je razvoj gradova i prihvatanje gradskog načina života?
16. U kojoj je državi započela industrijska revolucija?

17. Telefon se pojavio

18. Koje godine je nastao Panamski kanal?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ