Multimedija – obrada slike

Multimedija – obrada slike

Резултат теста

1. 1 inch ima oznaku 1" i iznosi

2. Šta znači oznaka RGB kod piksela?

3. Koliko memorije zauzima crno-beli piksel?

4. Dubina boje je:

5. Prikazana slika ima
6. Koliko piksela koji zauzima slika je

7. Broj piksela na slici ili ekranu nazva se

8. Rezoluciju štampača merimo u

9. Koje formate datoteka imamo?

10. Formati grafičkih datoteka su
11. Formati zvučnih datoteka su

12. Šta utieče na veličinu datoteke?

13. Formati videozapisa su

14. Najčešće korišteni ekrani su :

15. Danas se najčešće koriste laserski štampači.
16. Za kvalitetan štampuslike na štampaču potrebna je rezolucija veća od:

17. Grafički format datoteke je:

18. Sažimamo datoteke kako bismo:

19. Najpoznatiji sažeti i najčešće korišćeni zvučni format je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ