Električne instalacije u kući – osmi razred

Električne instalacije u kući

Резултат теста

1. 1 kWh ima:

2. Šta merimo električnim brojilom?

3. Na koji vod se postavljaju osigurači?

4. Napon gradske mreže iznosi:

5. Glavni priključak na gradsku mrežu može se izvesti:

6. Jedinica u kojoj se mjeri napon naziva se:

7. U elektroenergetskom sistemu za količinu električne energije koristi se merna jedinica:

8. Koji oblici energije se javljaju kod fena za kosu?

9. Koji provodnik se nalazi na slici?

10. Koji provodnik se nalazi na slici?

11. Delovi električnog strujnog kola su:

12. Većina električnih uređaja u domaćinstvu napaja se...

13. Oznaka za kilovatčas je:

14. Radi priključivanja potrošača na gradsku električnu mrežu potrebno je unutar zgrade:

15. Koji provodnik se nalazi na slici?

16. Kako se nazivaju tehnički uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ