Električne instalacije u kući – osmi razred

Električne instalacije u kući

Резултат теста

1. Kako se nazivaju tehnički uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju?

2. Koji oblici energije se javljaju kod fena za kosu?

3. Delovi električnog strujnog kola su:

4. Radi priključivanja potrošača na gradsku električnu mrežu potrebno je unutar zgrade:

5. Glavni priključak na gradsku mrežu može se izvesti:
6. Većina električnih uređaja u domaćinstvu napaja se...

7. Napon gradske mreže iznosi:

8. Jedinica u kojoj se mjeri napon naziva se:

9. Na koji vod se postavljaju osigurači?

10. Koji provodnik se nalazi na slici?
11. Koji provodnik se nalazi na slici?

12. Koji provodnik se nalazi na slici?

13. Šta merimo električnim brojilom?

14. U elektroenergetskom sistemu za količinu električne energije koristi se merna jedinica:

15. Oznaka za kilovatčas je:
16. 1 kWh ima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ