Грађанске револуције

Резултат теста

1. Изабери тачне тврдње:

2. Сједињене Америчке Државе су Устав добиле:

3. Предводитељи епохе просветитељства су били:

4. Изабери тачне тврдње:

5. Енглеским колонијама је управљао ______________.

6. Предводник јакобинаца био је:

7. Јакобинци су основали Комитет јавног спаса.

8. Обележи тачну тврдњу:

9. Француско друштво је било подељено на три сталежа:

10. Најзначајнија друштвена револуција била је ____________ револуција.

11. Енглески парламент је био састављен из два дома:

12. Након окончања Француске револуције, власт преузима:

13. Револуција која је избила у Паризу 1830. је:

14. Хронолошки оквир Пуританске републике био је:

15. Монархија у Француској укинута је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ