Грађанске револуције

Резултат теста

1. Француско друштво је било подељено на три сталежа:

2. Енглески парламент је био састављен из два дома:

3. Енглеска је на простору атлантске обале имала:

4. Славна револуција се назива тако зато што је до промене на престолу дошло без сукоба.

5. Проналазач парне машине је:

6. Декларација о правима човека и грађанина донета је:

7. Најзначајнија друштвена револуција била је ____________ револуција.

8. Хронолошки оквир Пуританске републике био је:

9. Енглеским колонијама је управљао ______________.

10. Након окончања Француске револуције, власт преузима:

11. Монархија у Француској укинута је:

12. Предводитељи епохе просветитељства су били:

13. Револуција која је избила у Паризу 1830. је:

14. Јакобинци су основали Комитет јавног спаса.

15. Краљ Чарлс I издао је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ