Граматика – годишња провера знања

Граматика – годишња провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. U kojoj rečenici prepoznaješ reč koja je nastala TVORBOM PRETVARANJEM?

2. UKOLIKO BUDEM VREDNO UČILA, upisaću školu koju želim. Obeležena rečenica pripada vrsti koja se zove...

3. Veznici I, PA, TE, NI, NITI označavaju koju vrstu naporednog odnosa?

4. Koje godine je Vukov jezik ušao u škole, odnosno postao zvanično prihvaćen?

5. Koju glasovnu promenu zapažaš u nominativu množine imenica kao što su IZLOG, MONAH, ĐAK?

6. Iz dana u dan VOLJAH je sve više. Obeleženi glagolski oblik je...

7. Kako se pišu višečlani brojevi (239)?

8. Izbaci uljeza.

9. Ovo je komšija ČIJI JE AUTO PARKIRAN NA MOM MESTU. Obeležena rečenica predstavlja primer...

10. PODŠIŠATI, ODSTUPITI, ODŠTAMPATI. Navedene reči predstavljaju odstupanje od koje glasovne promene?

11. Koju glasovnu promenu zapažaš u rečima kao što su PREHRAMBENI, STAMBENI, ZELEMBAĆ?

12. Reči kao što su Luk-luk, grad-grad ilustruju pojavu koja se zove...

13. U instrumentalu imenica kao što su LJUBAV, KRV, PAMET javlja se koja glasovna promena?

14. U kom obliku se NE vrši gubljenje suglasnika?

15. Koja od navedenih reči je IZVEDENICA?

16. Koja reč nema isti koren kao ostale?

17. Poštar ide ulicom DA RAZNESE POŠTU. Obeležena rečenica pripada vrsti koja se zove...

18. U vokativu jednine imenica GLUMAC i LOVAC javljaju se dve glasovne promene. Koje?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ