Граматика – годишња провера знања

Граматика – годишња провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Iz dana u dan VOLJAH je sve više. Obeleženi glagolski oblik je...

2. Od kog do kog veka je u upotrebi bio SRPSKOSLOVENSKI?

3. Veznici I, PA, TE, NI, NITI označavaju koju vrstu naporednog odnosa?

4. Šta se desilo 1836. godine?

5. Zamenice kao što su NIKAKAV, SVAČIJI, TAKAV, MOJ su _________ zamenice.
6. Koju glasovnu promenu zapažaš u nominativu množine imenica kao što su IZLOG, MONAH, ĐAK?

7. U kojoj rečenici prepoznaješ reč koja je nastala TVORBOM PRETVARANJEM?

8. UKOLIKO BUDEM VREDNO UČILA, upisaću školu koju želim. Obeležena rečenica pripada vrsti koja se zove...

9. Koje godine je Vukov jezik ušao u škole, odnosno postao zvanično prihvaćen?

10. Šta je tvorbena osnova u reči UČITELJSKI?
11. Ovo je komšija ČIJI JE AUTO PARKIRAN NA MOM MESTU. Obeležena rečenica predstavlja primer...

12. Reči kao što su Luk-luk, grad-grad ilustruju pojavu koja se zove...

13. Koja od navedenih reči je IZVEDENICA?

14. Koje je starije pismo?

15. U instrumentalu imenica kao što su LJUBAV, KRV, PAMET javlja se koja glasovna promena?
16. Koja reč nema isti koren kao ostale?

17. PODŠIŠATI, ODSTUPITI, ODŠTAMPATI. Navedene reči predstavljaju odstupanje od koje glasovne promene?

18. Kako se pišu višečlani brojevi (239)?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ