Природне одлике Африке I-Рељеф и клима

Рељеф и клима Африке

Природне одлике Африке I-Рељеф и клима

Природне одлике Африке II

1. Висока Африка се налази на:

2. На климу Африке утичу:

3. Етиописко-сомалијска висораван се издваја у:

4. Како се назива највиша планина Африке?

5. Најниже делове Ниске Африке чине:
6. Екваторијална клима:

7. Које је типично дрво aфричке саване?

8. У области средоземне климе расту:

9. Највећи део Ниске Африке заузима пустиња:

10. Који ветрови утичу на климу Африке?
11. Нижи део Високе Африке чини пустиња Намиб.

12. Највећа птица која живи у афричким саванама је:

13. У рељефу Африке доминирају:

14. Једина река која пролази пустињом Калахари је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста