Природне одлике Африке I-Рељеф и клима

Рељеф и клима Африке

1. Нижи део Високе Африке чини пустиња Намиб.

2. У рељефу Африке доминирају:

3. Једина река која пролази пустињом Калахари је:

4. Етиописко-сомалијска висораван се издваја у:

5. Највећи део Ниске Африке заузима пустиња:

6. Висока Африка се налази на:

7. Најниже делове Ниске Африке чине:

8. Како се назива највиша планина Африке?

9. Који ветрови утичу на климу Африке?

10. Највећа птица која живи у афричким саванама је:

11. На климу Африке утичу:

12. Екваторијална клима:

13. У области средоземне климе расту:

14. Које је типично дрво aфричке саване?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста