Полиноми – тест (7.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Polinomi – test

Операције са полиномима

Полиноми – утврђивање

Резултат теста

1. Oznaci monome slicne monomu 5x⁴

2. Zbir monoma 2x³ i -2x³ je

3. Razlika monoma 2x⁴ i -2x⁴ je

4. 2x⁵ -5x⁵ =

5. Oznaci resenja jednacine x²=225
6. Proizvod monoma 2x i -3x⁵ je

7. Zbir monoma 2x i -3x⁴je

8. Kvadrat monoma -2x je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ