Elementi mašina i mehanizma – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Elementi mašina i mehanizama se dele na:

2. Elementi pomoću kojih ostvarujemo prenos kretanja i snage sa jednog elementa na drugi element ili deo mašine su:

3. U proste mašine spadaju:

4. Elementi poluge su:

5. Označi tačne tvrdnje:
6. Osovine ne prenose snagu, samo obrtno kretanje.

7. Na slici je prikazano?

8. Označi sliku koja predstavlja kotrljajni kuglični ležaj:

9. Uz pomoć čega se prenos snage i kretanja vrši na većim rastojanjima, nisu skupi, veza je elastična, ali se može izgubiti prenosni odnos zbog proklizavanja?

10. Da bi se smanjilo trenje između zupčanika, kao i buka i zagrevanje koriste se razna maziva.
11. Spojnice služe za vezu pogonskih mašina i prenosnika, kao i prenosnika i radne mašine.

12. Vratila mogu biti:

13. Zupčanici se izrađuju se livenog gvožđa, čelika, tekstolita, plastike...

14. U elemente za vođenje i regulaciju gasova, tečnosti i pare spadaju ventili, slavine, cevi i sl.

15. Na slici je prikazana?
16. Označi sliku koja predstavlja kolenasto vratilo-radilica:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ