Tehnika i tehnologija

Tehnika i tehnologija

Резултат теста

1. Isprekidana linija se koristi za crtanje:

2. Tanka linija crta-tačka-crta se koristi za crtanje:

3. Pri kotiranju mašinskih tehničkih crteža ne smeju se ukrštati:

4. Na mašinskim tehničkim crtežima oznaka Ø30 odnosi se na:

5. Na mašinskim tehničkim crtežima oznaka R20 odnosi se na:
6. Oznaka za milimetarski navoj nazivnog prečnika 42 mm je:

7. U razmeri 10:1 koliko će na crtežu iznositi 4,5 mm u prirodi?

8. Tehnički crtež može biti:

9. U programu Google Sketch Up za dodavanje treće dimenzije koristi se komanda:

10. PC računarom je moguće upravljati mašinama i procesima na daljinu.
11. Čelik je legura:

12. Mešavine dva ili više materijala, od kojih je bar jedan metal, nazivaju se:

13. Izaberi mehanička svojstva metala i legura:

14. Postupak izrade gotovih proizvoda (odlivaka) od tečnog metala koji se sipa u kalupe naziva se:

15. Razdvojive veze su veze koje se ne mogu razdvojiti bez razaranja:
16. Elementi za prenošenje snage i kretanja su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ