Хемијске реакције – тест

Резултат теста

1. До хемијских промена супстанци доводе:

2. Ко представља полазне супстанце?

3. На датој слици шта је полазна супстанца, а шта производ реакције?

4. Шта се дешава приликом хемијских реакција?

5. Шта представља анализа?
6. За анализу дате реакције шта је потребно како би се одвила реакција?

7. Синтеза је хемијска реакција у којој од две или више чистих супстанци настају нове супстанце.

8. Рђање ексера представља:

9. Која хемијска реакција је правилно написана?

10. Шта представља хемијску реакцију?
11. Када се трака магнезијума запали, магнезијум и кисеоник хемијском реакцијом дају магнезијум-оксид.

12. Која реакција представља синтезу?

13. Којој хемијској реакцији припада настајање амонијака из елемената?

14. Шта се дешава када се загреје плави камен?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ