Метали и легуре – тест

Метали и легуре – тест

Мерење масе, запремине и температуре супстанце – тест

Физичка и хемијска својства супстанци – тест

Органска једињења са кисеоником – тест

Резултат теста

1. Koja od ponuđenih supstanci spada u legure?

2. Pronađi legure:

3. Kalcijum-oksid ima formulu:

4. Oznaci hemijske simbole metala:

5. Gvožđe ulazi u sastav proteina koji učestvuje u transportu kiseonika. Taj protein se naziva:
6. Rđa je:

7. Čelik je legura...

8. Kalcijum- hidroksid se drugacije naziva:

9. Korund je....

10. Svi metali su čvrstog agregatnog stanja.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ