Nasleđivanje pola i nasledne bolesti – test (7.r.)

Nasleđivanje pola i nasledne bolesti

Evolucija i nasleđivanje – 7. razred

Pravila nasleđivanja

1. Ako je par imao 2 ćerke, kolike su šanse da sledeće dete bude muškog pola?

2. Hromozomski pol utiče na lučenje:

3. Telesne ćelije čoveka imaju:

4. Koja su dva tipa polnih hromozoma?

5. Biološki pol deteta zavisi od oca.
6. Greške u naslednom materijalu mogu biti u vidu:

7. __ kombinaciju imaju osobe ženskog pola, a __ kombinaciju imaju osobe muškog pola.

8. Genski aleli koji izazivaju bolesti ili nepravilnosti u radu organa su najčešće:

9. Ne nasleđuje se samo bolest, već i verovatnoća da se pojedine bolesti razviju kasnije tokom života, primer za to je:

10. Klinefelterov sindrom se javlja usled viška X hromozoma kod žena.
11. Nasledne bolesti nastaju usled:

12. U životinjskom carstvu svako odstupanje od redovnog broja hromozoma nosi fizičke i psihičke posledice.

13. Do promena u broju hromozoma najčešće dolazi usled:

14. Višak hromozoma 13 karakteriše:

15. Višak hromozoma 21 se javlja kod:
16. Nasledne bolesti se ________ iz generacije u generaciju.

17. ___ para su telesni hromozomi, a ___ par su polni hromozomi.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста