Nasleđivanje pola i nasledne bolesti

Nasleđivanje pola i nasledne bolesti

1. Hromozomski pol utiče na lučenje:

2. __ kombinaciju imaju osobe ženskog pola, a __ kombinaciju imaju osobe muškog pola.

3. Do promena u broju hromozoma najčešće dolazi usled:

4. Nasledne bolesti nastaju usled:

5. Ne nasleđuje se samo bolest, već i verovatnoća da se pojedine bolesti razviju kasnije tokom života, primer za to je:

6. Nasledne bolesti se ________ iz generacije u generaciju.

7. U životinjskom carstvu svako odstupanje od redovnog broja hromozoma nosi fizičke i psihičke posledice.

8. ___ para su telesni hromozomi, a ___ par su polni hromozomi.

9. Telesne ćelije čoveka imaju:

10. Genski aleli koji izazivaju bolesti ili nepravilnosti u radu organa su najčešće:

11. Višak hromozoma 21 se javlja kod:

12. Ako je par imao 2 ćerke, kolike su šanse da sledeće dete bude muškog pola?

13. Višak hromozoma 13 karakteriše:

14. Klinefelterov sindrom se javlja usled viška X hromozoma kod žena.

15. Greške u naslednom materijalu mogu biti u vidu:

16. Biološki pol deteta zavisi od oca.

17. Koja su dva tipa polnih hromozoma?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста