Регионална и политичка подела Африке

Регионална и политичка подела Африке

1. Која вегетација је заступљена у оазама?

2. Највећи део северне Африке обухвата:

3. Како се зове тип климе заступљен поред обале Средоземног мора?

4. У Северној Африци издвајају се регије: планине Атлас, пустиња Сахара и долина _______.

5. Африка је подељена на две регије на основу:
6. Оазе настају око извора и на местима где је подземна вода близу површине.

7. Африка се дели на северну (Сахарску) и _______ Африку.

8. Песковите пустиње су:

9. ______ су слана језера.

10. Најмлађа држава Африке је:
11. Које биљне врсте спадају у медитеранску вегетацију?

12. Са којим проблемима се сусреће афричко становништво?

13. Сахара је највећа пустиња на свету.

14. Највеће оазе налазе се у ________ пустињи.

15. Мароко је држава северне Африке.
16. Подсахарска Африка је регија _____ од Сахаре.

17. Планински систем Атлас налази се на:

18. Колико је независних држава у Африци?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста