Дужина кружног лука (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Дужина кружног лука 

Дужина кружног лука (напредни ниво)

Резултат теста

1. Кружни лук представља део кружнице између две тачке.

2. Дужина кружног лука (l) кружнице полупречника r коме одговара централни угао α, на слици је приказан црвеном линијом:

3. Који део кружнице представља означени кружни лук на слици?

4. Који централни угао одговара кружном луку који представља 2/3 кружнице?

5. Израчунати дужину кружног лука ако су дати полупречник кружнице r=2cm и мера централног угла α (π=3,14) 90°.
6. Израчунати полупречник кружнице r ако је дужина кружног лука l који одговара централном углу α=60°, l=12,56 cm.

7. Формула за израчунавање дужине кружног лука је:

8. Одредити дужину кружног лука чији је централни угао 120°, а полупречник 6cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ