Obezbeđivanje energije

Obezbeđivanje energije

1. Krv iz alveola pluća do ćelija prenosi:

2. Većina vodenih mekušaca diše pomoću:

3. U mitohondrijama se obavlja spoljašnje disanje.

4. Biljojedi imaju složenije građen želudac.

5. Za proces ćelijskog disanja neophodan je kiseonik.

6. U kom delu digestivnog sistema se završava varenje hrane?

7. Koji organ ima ulogu u usvajanju svarene hrane?

8. Kakva sredina vlada u želucu čoveka?

9. Koji tip disanja se obavlja u plućima?

10. Ptice nemaju:

11. U procesu ______ disanja se oslobađa energija.

12. Sistemi za varenje i izlučivanje imaju funkciju u obezbeđivanju energije.

13. U usnoj duplji se vrši:

14. U želucu se vrši samo mehaničko razlaganje hrane.

15. Koji sistem organa ima ulogu u obezbeđivanju energije?

16. Biljojedi imaju _____ tanko crevo.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста