Obezbeđivanje energije – test (7.r.)

Obezbeđivanje energije

1. Sistemi za varenje i izlučivanje imaju funkciju u obezbeđivanju energije.

2. Kakva sredina vlada u želucu čoveka?

3. U kom delu digestivnog sistema se završava varenje hrane?

4. Koji organ ima ulogu u usvajanju svarene hrane?

5. Biljojedi imaju _____ tanko crevo.
6. U mitohondrijama se obavlja spoljašnje disanje.

7. U usnoj duplji se vrši:

8. Koji tip disanja se obavlja u plućima?

9. U procesu ______ disanja se oslobađa energija.

10. U želucu se vrši samo mehaničko razlaganje hrane.
11. Ptice nemaju:

12. Biljojedi imaju složenije građen želudac.

13. Koji sistem organa ima ulogu u obezbeđivanju energije?

14. Krv iz alveola pluća do ćelija prenosi:

15. Za proces ćelijskog disanja neophodan je kiseonik.
16. Većina vodenih mekušaca diše pomoću:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста